Ogólnopolski Strajk Kobiet. Kobieca Przystań w Latającym Ogrodzie.

Ogólnopolski Strajk Kobiet

Kobieca Przystań

Impreza towarzysząca w Latającym Ogrodzie

Zapraszamy wszyst­kie straj­ku­ją­ce pa­nie. Będziemy pi­sać li­sty do rzą­du. W pla­nach róż­ne za­ję­cia do­dat­ko­we.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: