Line Dance, Alassane Wat
Kup bi­let

Line Dance“ – to wspól­na in­te­gra­cja i za­ba­wa w tań­cu mo­de­ro­wa­na przez Alassane Wat, do­dat­ko­wo drob­ne prze­ką­ski gra­tis:)

Line Dance to świet­nie zna­ny na świe­cie, spo­sób na in­te­gra­cję spo­łecz­no­ści, dzie­le­nie się ra­do­ścią i wspól­na za­ba­wa. Przykład lek­cji Line Dance z USA.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: