Latino Café to lek­cja pro­wa­dzo­na przez Kalinę Duwadzińską, ma­ją­ca na ce­lu na­uczyć uczest­ni­ków swo­bod­ne­go po­ru­sza­nia się w tań­cach użyt­ko­wych o za­bar­wie­niu la­ty­no­skim z ele­men­ta­mi bol­ly­wo­od.

Kalina Duwadzińska, Latino Cafe

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: