Zapraszamy w so­bo­ty na Fitness dla Psów – gru­po­we spo­tka­nia pro­wa­dzo­ne przez Agnieszkę z DogLine!

Grupy:

SMART YOUNG czy­li za­ję­cia so­cja­li­za­cyj­ne dla mło­dych i nie­śmia­łych psia­ków

TREIBBALL czy­li za­ba­wa w pa­sie­nie pi­łek

RALLY-​O czy­li spor­to­we po­słu­szeń­stwo na lu­zie

W CO SIĘ BAWIĆ W NIEPOGODĘ z psem

SZTUCZKI czy­li za­im­po­nuj zna­jo­mym

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: